Børneundersøgelser

Der kan være mange årsager til, at man henvender sig hos en psykolog i forhold til sit barn. Ofte er der noget ved barnets adfærd eller trivsel, som vækker undren og bekymring og egne forsøg på at løse problemerne er mislykkedes. Det kan være problematikker så som;

 

  • Dårlig trivsel generelt
  • Faglige problemer i skolen (både i forhold til at kunne følge med, men også i forhold til
    at mangle udfordring)
  • Sociale problemer
  • Problemer i forhold til opmærksomhed og koncentration
  • Trivselsproblemer som følge af skilsmisse i familien
  • Mistanke om mulig diagnose og tanker omkring hvor vidt videreudredning vil være en god idé

Jeg tilbyder børnepsykologiske undersøgelser, der har til formål at vurdere et barns udviklingsniveau, stærke og svage sider eller udredning af mulige udviklingsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder eller adfærdsproblemer med henblik på vurdering af, hvilken indsats der er behov for.

Undersøgelsen vil som regel bestå dels af en eller flere psykologiske tests dels af en observation af barnet i dets normale omgivelser. Desuden samtale med forældre og andre voksne, der har med barnet at gøre som fx børnehave eller skole.
Undersøgelsen kan foregå i min klinik eller der, hvor barnet befinder sig.
I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport om resultaterne af undersøgelsen.Rapporten indeholder pædagogiske anvisninger med forslag til indsats og en vurdering af det videre forløb.

Rapporten gennemgås efterfølgende med de implicerede personer.

 

_________________________________________________________

 

Tilknytningsundersøgelser

I forhold til myndigheder udfærdiges børneundersøgelser på eksempelvis anbragte børn eller anbringelsestruede børn. Her fokuseres der på barnets udviklingsniveau, beskrivelser af mulige traumer og tilknytning.

På baggrund heraf beskrives forslag til fremtidige støttebehov og anvisninger til indsatser.

Rapporten gennemgåes uddybende med de implicerede parter.