Arbejdsmarkedsundersøgelse

Undersøgelse af voksne i forhold til arbejdsmarked

En psykologisk undersøgelse indeholder en bred beskrivelse af klientens evner, personlighed og funktionsmåde, herunder en vurdering af klientens muligheder på arbejdsmarkedet og eventuelle revaliderings- og behandlingsmuligheder. Undersøgelsen består af et længere interview af borgeren samt en eller flere psykologiske tests.

Til undersøgelsen afdækkes klientens livshistorie, selvopfattelse, reaktionsmønstre og følelser i forskellige situationer, koping af eventuelle psykiske og fysiske symptomer, eventuelle erfaringer fra behandlingsforløb og revalideringsforløb samt nuværende livssituation og forestillinger om fremtiden. På baggrund heraf udfærdiges en rapport til sagsbehandler. Typisk tages der stilling til om der er tale om problemer, som kan afhjælpes eller bedres af behandling eller anden form for støtte. Og hvilken betydning de beskrevne forhold for klientens muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsesmuligheder.

 

Varighed

Den typiske undersøgelse varer ofte 5 timer, fordelt over 2-3 fremmøder. Den færdige rapport gennemgås med klienten først og derefter sagsbehandleren.

 

Forskellige typer af psykologiske undersøgelser

 

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse

Giver en bred beskrivelse af personens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder med fokus på forholdet til arbejdsmarkedet.

 

Psykologisk undersøgelse med kognitiv funktionsundersøgelse

Lægger særlig vægt på belysning af eventuelle kognitive problemer, f.eks. hukommelse, koncentration, indlæringsevne m.v.

 

Psykologisk undersøgelse med personlighedsvurdering

Lægger særlig vægt på udredning af personlighedsmæssige problemer, f.eks. angst, depression, personlighedsforstyrrelser og traumer.