Supervision

Supervision af psykologer på vej mod autorisation

Supervision er en essentiel del af psykologers efter- og videreuddannelse. Det er her psykologen lærer at bevidstgøre egne fornemmelser og reaktioner for det, som foregår i arbejdet med en konkret sag, for herigennem at blive i stand til at anvende disse refleksioner i en mere målrettet indsats overfor klienten eller klientsystemet.

Det er ligeledes gennem supervisionen, at psykologen udvikler sin faglige identitet og evne til at forvalte den professionelle opgave. Supervision er således en professionsudviklingsproces, der samtidig udvikler den personlige forvaltning af psykologrollen, idet der her arbejdes med psykologens udvikling og afklaring af egne personlige forudsætninger, personlig stil og rolle, samt evne til at reflektere over dette, med udgangspunkt i specifikke psykologfaglige opgaver og funktionsmæssige dilemmaer.

Som psykolog på vej mod autorisation er det et centralt krav, at du modtager supervision på dit virke. Hos mig kan du i supervisionen udvikle dine fornemmelser for at se og intervenere i psykologiske processer. Supervisionen vil udvikle din faglige identitet som psykolog og give dig et mere sikkert ståsted.

Supervision tilbydes individuelt eller i grupper.

Supervision af andre faggrupper

Jeg har stor erfaring i at supervisere personale i fx børnehaver, skoler, efterskoler, specialtilbud samt tværfaglig grupper.

Oplever I at være kørt fast med en problemstilling? Har I brug for nye øjne på en given problemstilling eller jeres praksis? Så kontakt mig for et møde.