Faglig rådgivning til forældre

Der kan være mange forskellige årsager til at søge faglig rådgivning til forældre. Der kan være ting ved dit barn og hans/hendes adfærd, som vækker bekymring og undren. Måske er du i tvivl om, hvordan du bedst håndterer situationen. Oftest er der tale om kortvarige forløb, hvor der arbejdes på at indsigt i, hvad der udløser adfærden, forståelse og konkret håndtering af dette. Ofte er der tale om fx;

 • Problematikker i forhold til skilsmisse og samvær
 • Søskendekonflikter
 • Ængstelige børn
 • Trivselsproblematikker
 • Selvværdsproblematikker hos børn
 • Hvordan støtter jeg bedst mit barn med indlæringsvanskeligheder?
 • Hvordan stimulerer jeg bedst mit intelligente barn?
 • Hvordan håndterer jeg mit barns vredesudbrud
 • Hvordan strukturerer og tilrettelægger vi bedst hverdagen i forhold til barnets særlige behov?
 • Dræftelse af tanker omkring videreudredning – dvs. har mit barn en diagnose?
 • Det kan også være tanker , der opstår efter, at dit barn har fået en diagnose;
 • Hvad betyder diagnosen – rent praktisk – i hverdagen?
 • Hvordan støttes og hjælpes barnet bedst udfra de særlige behov han/hun har?
 • Hvad betyder det for vores familie, at have et barn med en diagnose og hvordan bevarer vi balancen i familien?

Oftest vil der med faglig rådgivning være tale om korte forløb, der munder ud i konkrete handleforslag – oftest efterfulgt af opfølgning. Sammen arbejdes der på at skabe forståelse af barnet og indsigt i de dynamikker, som opstår og der gives konkrete redskaber til at tackle de problemer, som opstår.