4 sten stablet over hinanden på stranden med vand i baggrunden