Om mig

Jeg er uddannet Cand.psych ved Aalborg universitet (2008), Autoriseret ved Socialministeriet (2012), godkendt som specialist i psykoterapi for voksne (2020) og godt på vej til at blive specialist i klinisk børnepsykologi.

I forhold til terapi arbejder jeg ofte med korttidsterapi, men jeg har også klienter i længerevarende forløb. Jeg arbejder primært ud fra et psykodynamisk grundlag, men anvender også kognitiv terapi, mentaliseringsbaseret terapi og compassionfokuseret terapi, når jeg vurderer, at det kunne være relevant. I fællesskab finder vi ud af, hvad du konkret ønsker at få ud af et terapiforløb og derefter tilpasses terapien til den enkeltes unikke problemstillinger.

Det kan være meningsfuldt at arbejde med de aktuelle problemer set i sammenhæng med klientens livshistorie. Først arbejdes der på at lindre de symptomer, som er opstået op til behandlingen og derefter kan terapien fokusere mere på de dybereliggende årsager til problemerne.

Dette bidrager oftest til en øget indsigt i egne reaktionsmønstre og personlighed.

Det er vigtigt for mig at sikre kvaliteten af mit arbejde og derfor modtager jeg løbende supervision og holder mig opdateret via efteruddannelse, kurser og deltagelse i relevante netværk.

Gennem årene har jeg oparbejdet særlig erfaring med og interesse i;

  • Problemer i relationer
  • Selvværdsproblemer
  • Stress og belastningsproblemer
  • Angst
  • Depression
  • Barnløshed og fertilitetsproblemer
  • Efterfødselsreaktioner
  • Omsorgssvigt i barndommen

Derudover udarbejder jeg psykologiske undersøgelser (fx forældrekompetenceundersøgelser, tilknytningsvurderinger og børneundersøgelser) for kommuner i hele Danmark ligesom jeg er tilknyttet Familieretshuset som børnesagkyndig.

Privat

Jeg født i 1977, gift siden (2007) og har tre børn (f. 2010, 2013 og 2014). Jeg har i mine yngre år rejst store dele af verden rundt og var i flere år bosat i en række forskellige lande i Asien og Europa, hvor jeg arbejdede.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet af Psykologloven i Danmark og af de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Din henvendelse er derfor omfattet af tavshedpligt.

Ansættelser:

2016 – NU: Privatpraktiserende
2015-2017: Familiehuset Bisgårdsvej, Aalborg
2012-2014: Tilknyttet Mentiqa skolen i Aalborg
2012-2015: Ansat i Mariagerfjord Kommune, henholdsvis PPR og Familieafdelingen (forældrekompetenceundersøgelser, børneundersøgelser og samtaleforløb).
2008-2012: Rebild PPR.

Derudover er jeg tilknyttet Familieretshuset som børnesagkyndig.