Om mig

Jeg er uddannet Cand.psych. ved Aalborg Universitet (2008), Autoriseret ved Socialministeriet (2012) og godt på vej til at blive specialist i psykoterapi for voksne. Jeg har en 1-årig specialist uddannelse i kognitiv terapi og en 1-årig specialist uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for børn, unge og familier, ligesom jeg har videreuddannet mig inden for systemisk teori. Igennem mine ansættelser og videreuddannelser har jeg oparbejdet omfattende erfaring med og viden om psykologiske undersøgelser både af børn og voksne, samspilsundersøgelser, interventionsmetoder samt intervenerende psykologiske undersøgelser.

I forhold til terapi arbejder jeg primært med korttidsterapi og tilpasser terapien den enkeltes problem, men har også klienter i længerevarende forløb. Jeg arbejder ofte udfra et kognitivt og et psykodynamisk grundlag med systemiske, eksistentielle og mentaliseringsbaserede vinkler, hvor det er relevant. Således forsøger jeg at tilpasse terapien til den enkeltes unikke problemstillinger.
Psykolog i Aalborg og Svenstrup Karen Wichmann
Psykolog Karen Wichmann
Klinikken i Svenstrup

Jeg har særlig erfaring med

– Stress og belastningsreaktioner
– Depression
– Barnløshed
– Efterfødselsreaktioner
– Omsorgssvigt i barndommen
– Problemer i relationer
– Sorg
– Terapiforløb af kortere og længere varighed med børn, unge og familier
– Tværfaglig rådgivning og supervision af personale (på fx skoler, daginstitutioner el. behandlingstilbud)
– Rådgivning og vejledning af forældre i forhold til fx børn med særlige behov
– Psykologiske undersøgelser af børn
– Psykologiske undersøgelser af voksne (fx arbejdsmarkedsundersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser)

Privat

Jeg er født i 1977. Privat er jeg gift og har 3 børn. Endvidere har jeg boet og arbejdet 5 år i udlandet (primært Asien), før jeg blev psykolog.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet af Psykologloven i Danmark og af de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Din henvendelse er derfor omfattet af tavshedpligt.

MIT CV

ANSÆTTELSER:

2016 – NU:
 Privatpraktiserende
2015-2017: Familiehuset Bisgårdsvej, Aalborg
2012-2014: Tilknyttet Mentiqa skolen i Aalborg på freelance basis
2012-2015: Ansat i Mariagerfjord Kommune, henholdsvis PPR og Familieafdelingen (forældrekompetenceundersøgelser, børneundersøgelser og samtaleforløb).

2008-2012: Rebild PPR.

 

__________________________________

 

UDDANNELSE OG KURSER:

2008: Cand.psyk. fra Aalborg universitet
2012: Autoriseret fra psykolog nævnet
________________________________

2018: Lovgivning og Etik
2018: Assessment del 1+2+3
2018: Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori
2018: Psykoterapeutisk behandling
2018: Supervision af andre faggrupper

2017: 3-årig specialistuddannelse i psykodynamisk terapi

2016: 1-årig specailistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for børn, unge og
           familier
2016: Certificeret i Parent Child Relational Assessment (PC-ERA)
2016: Certificeret i Child Attachment Interview af Anna Freud centret i London.
2015: Certificeret bruger af MCMI-III
2014: Rorschach test
2014: Kursus i forældrekompetenceundersøgelser – Dansk Psykolog Forening.
2013: Aspekter ved forældrekompetenceundersøgelser ved Kim Gabriel Hansen
2013: TAT i nyt perspektiv – kursus ved Kim Gabriel Hansen
2013: 1-årig efteruddannelse i kognitiv terapi (Psykiatrien Nordjylland, specialist godkendt).
2013: Kognitiv terapi for børn og unge v. Christina Schlander.
2012: Mindfullness kursus v. Chris Norre.
2010: Efteruddannelse i systemisk terapi
2008: Mindfullness kursus v. Morten Hechsner (Kognitiv Centret, Aarhus)