Selvværdsproblemer

Selvværd omhandler grundlæggende den måde, vi ser os selv på og tænker om os selv og de følelser, det udløser. Det handler om, hvor vidt vi ser os selv som værd at elske/værdifulde og om vi har en eksistensberettigelse i kraft af den, vi er. Selvværdsoplevelsen ligger altså dybt forankret i os.

Lavt selvværd kan fremstå som et diffust begreb, men det handler om selvaccept, selvrespekt, kærlighed til sig selv, selvforståelse, omsorg for sig selv m.m. Selvværd handler i bund og grund om, hvordan vi har det med os selv – vores forventninger til os selv og forventninger til andre mennesker.

Derfor afhænger vores selvværd i høj grad af den måde, hvorpå vi ser os selv, og om vi er realistiske på det punkt. Et menneske med selvværdsproblemer er ofte ikke realistisk og har en hård bedømmelse af sig selv. Det er afgørende for vores psykiske trivsel, at vi føler os værdifulde.

Negative overbevisninger om sig selv medfører en generel følelse af ikke at være god nok og giver derved selvværdsproblemer. De udgør så at sige et kerneelement i ens identitet. Om man udvikler negative overbevisninger om sig selv skyldes mange faktorer.

Hvordan kommer lavt selvværd til udtryk?

Lavt selvværd kan manifestere sig på mange forskellige måder. Det kan afholde en fra at udleve ens fulde potentiale ved fx ikke at søge sit drømmejob eller uddannelse, fordi man på forhånd ikke tror på, at det kan lykkes. Ligeledes kan man have svært ved at stille relevante krav og fastholde grænser i relationer, fordi man grundlæggende ikke tror på, at man fortjener bedre. Det kan afholde en fra at opsøge nye relationer til andre mennesker af frygt for at blive afvist.

Hvis man grundlæggende er i tvivl om, om man er god nok, vil man være mere modtagelig over fra andres kritik og vil være mere tilbøjelig til at lade sig definere af andres meninger.

I terapi arbejdes der med at blive mere bevidst om de negative mønstre og den indre selvkritiske dialog for derefter at arbejde hen mod en mere positiv, realistisk og nuanceret selvopfattelse. Opnås dette vil det gøre dig i stand til at være mere tro mod dig selv og træffe beslutninger, som kan have potentielt stor betydning for dig liv.

Et lavt selvværd er ikke noget, vi fødes med, men som opstår som følge af fx;

Oplevelser fra barndommen omkring;

 • Manglende støtte, omsorg og kærlighed
 • Udeblivelse af gode ting (værdsættelse, varme, interesse m.m.).
 • For stort ansvar for tidligt.
 • Oplevelse af at være den underlige (eller det sorte får) i familien.
 • Tilhøre en familie eller social gruppe, som er udsat for at andre tager afstand – diskriminering.
 • Oplevelser af at være uden for / mobning.
 • Oplevelser af at ikke kunne leve op til forældres eller andre vigtige personers krav og standarter.
 • Systematisk afstraffelse, nedgørelse, afvisninger, fysisk eller psykisk mishandling.

Det kan også skyldes faktorer sener i livet;

 • Mobning på arbejdspladsen
 • Udsættelse for traumatiske begivenheder (f.eks. død, skilsmisse, vold m.m.)
 • Vedvarende stress
 • Indgåelse i problematiske parforhold (f.eks. med misbrugsproblematik, psykisk vold mm.)
 • I det hele taget konfrontationer, som i væsentlig grad svækker egne tillid til sig selv og verdenen