Relationsproblemer

Relationsproblemer kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Måske oplever du specifikke relationer, som er vanskelige, eller generelle mønstre hos dig selv, der aktiveres i relation til andre.

Relationsproblemer kan fx omhandle;

  • Har du svært ved at sætte grænser? At sige til og fra i bestemte relationer eller måske generelt?
  • Får du ofte en rolle, du egentlig ikke ønsker fx på arbejdspladsen? Blandt dine venner? Dine søskende? Børn?
  • Falder du ofte for “de forkerte” og får ikke det, du egentlig ønsker dig i et parforhold?
  • Fylder angsten for at blive forladt og svigtet så meget, at du måske helt undgår nære relationer?
  • Mærker du behov for at kontrollere andre?
  • Bliver du let uhensigtsmæssigt afhængige af andre?
  • Er det generelt svært for dig at have tillid til andre?
  • Bliver du let jaloux?

Terapi kan skabe en bevidsthed om dine mønstre og en forståelse af, hvorfor og hvordan det er blevet sådan. Derpå kan der arbejdes på at ændre disse mønstre, så du fremadrettet indgår i relationer på en måde, hvor din livskvalitet højnes.