Depression

En depression viser sig ofte ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed. Det er en tilstand, hvor man ofte oplever at situationer, som tidligere gjorde en i godt humør, pludselig føles ligegyldige. Søvnen og appetitten kan være forstyrret, ligesom du kan opleve det vanskeligt at koncentrere dig.

Dine tanker kan kredse om negative selvbebrejdelser og skyldfølelse, hvilket måske gør, at din tillid til dig selv falder, og du begynder at ændre din adfærd, og isolerer dig fra andre mennesker. En depression kan opstå på baggrund af mange forskellige forhold. Manglende kommunikation og hjælp kan forværre dine livsbetingelser, hvorfor det er vigtigt, at du søger hjælp.

Hvad er depression?

Depression er en meget almindelig sygdom. Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv.

Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression.

Depression er en meget ubehagelig sygdom, som mindsker livskvaliteten væsentligt. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og den kan bringe livet i fare på grund af selvmordsrisikoen.

Symptomer på depression

Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede. De føler sig ofte uhyre trætte og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst.

En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

På grund af disse symptomer kan den deprimerede føle, at døden ville være en befrielse, eller at man ligefrem ikke fortjener at leve. Selvmordstanker ses ofte og bør altid tages meget alvorligt. Omkring 10-15 procent af de svært deprimerede begår selvmord, hvis de ikke får behandling.

Appetitten er under en depression ofte nedsat. I enkelte tilfælde ses det modsatte – stærkt forøget appetit specielt efter kulhydratrige madvarer. Det ses specielt ved den såkaldte vinterdepression.