Angst

Angst kan fremstå på forskellige måder og i forskellige grader. Her har jeg listet de 3 mest fremtrædende.

Generaliseret angst

Ved generaliseret angst bekymrer du dig så meget, at du har svært ved at glæde dig over noget. Tilstanden defineres som en udtalt bekymring, angst, nervøsitet og anspændthed, altså noget som ikke altid er forbundet med bestemte situationer eller ting.
Du mærker en bekymring for, at du selv eller dine pårørende skal rammes af sygdom eller ulykke, og du har mange katastrofetanker herom. Dine bekymringer har en invaliderende effekt på din livskvalitet, og tilstanden bevirker, at du føler dig konstant belastet og anspændt. Du oplever søvnproblemer, og mærker ofte fysiske symptomer som hovedpine, brystsmerter pga. muskelspændinger, tør mund og hjertebanken.

Panikangst

Panikangst kommer som uventede angstanfald, hvor du kan opleve en angst for at dø, miste kontrollen, besvime, kaste op. Måske oplever du at være skrækslagen for at være alvorligt syg. Det kan også være en forventningsangst i forbindelse med bestemte situationer, begivenheder eller fysiske fornemmelser, hvor du før har oplevet panik og derfor frygter, at den skal komme igen.

Symptombilledet kan vise sig ved hjertebanken, trykken ved brystet, kvælningsfornemmelse, åndedrætsbesvær, svimmelhed, synsforstyrrelser, kvalme, snurrende fornemmelser i kroppen el.lign. Angsten kan blive selvforstærkende i en sådan grad, at den kanaliseres ud i et bekymringsunivers der trigger andre angstlidelser.

Socialangst

Du er tilbøjelig til at trække dig i sociale relationer. Selv om du har stor lyst til at være sammen med andre mennesker, føler du dig kejtet, klodset og forkert. Ofte er du bange for hvad andre tænker om dig, og du bliver voldsomt nervøs i relationelle kontekster. I nogle situationer kan du være så hæmmet af det, at du ikke kan håndtere uddannelse samt andre sammenhænge, hvor du skal være sammen med mange mennesker. Angsten kan resultere i, at du undgår at spise sammen med andre, at sige noget i større eller mindre grupper, udvikle nye kærlighedsforhold eller andre relationer.
Du skal tage virkelig stort mod til dig, før du bevæger dig ud i offentlige situationer. Selv sådan noget så simpelt, som at tage telefonen kan være en større udfordring for dig. Denne form for angst kan være ekstremt hindrende, hvor angstsymptomerne kan være meget svære at se for andre mennesker. Det er ekstremt vigtigt at søge hjælp, da vi som mennesker er sociale af natur.