Behandlinger

Der kan være mange årsager til, at man ønsker at gå i terapi. Det kan være, at man oplever symptomer på;

  • Angst, depression, stress, udbrændthed eller sorg og krise
  • Jalousi, problemer i nære relationer, isolation eller ensomhed
  • Traumatiske oplevelser, omsorgssvigt i barndommen eller overgreb

Mange mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv psykiske problemer, som på den ene eller anden måde forringer deres livskvalitet. Desværre går mange alene med deres problemer uden at få gjort noget ved dem, fordi psykiske problematikker til dels stadig er tabubelagte. Konsekvensen er ofte, at man udvikler uhensigtsmæssige strategier for at mindske sit ubehag. Dette kan være, at man isolerer sig, forsøger at dulme sit ubehag ved fx at spise, drikke eller arbejde for meget. Man kan opleve at have svært ved at styre sine følelser, og udvikle mindreværd og frygt for at møde omverdenen. Psykiske vanskeligheder kan føre til ensomhed, uarbejdsdygtighed eller at man på anden vis ikke får det ud af livet, som man kunne.

Sådan behøver det ikke at være og rigtig meget kan afhjælpes og blive væsentlig bedre med behandling.

Behandling kan også være i forhold til at ønske sig personlig udvikling, hvor man fx ønsker at optimere de ressourcer, man har og få mere eller noget andet ud af sit liv og relationer.

I forhold til terapi arbejder jeg ofte med korttidsterapi, men jeg har også klienter i længerevarende forløb.

I fællesskab finder vi ud af, hvad du konkret ønsker at få ud af et terapiforløb og derefter tilpasses terapien til den enkeltes unikke problemstillinger. Det kan være meningsfuldt at arbejde med de aktuelle problemer set i sammenhæng med klientens livshistorie. Først arbejdes der på at lindre de symptomer, som er opstået op til behandlingen og derefter kan terapien fokusere mere på de dybereliggende årsager til problemerne. Dette bidrager oftest til en øget indsigt i egne reaktionsmønstre og personlighed, hvilket igen oftest bidrager til nye måder at handle på og være i verden på.