Selvværdsproblemer / lavt selvværd

Selvværd eller manglen på samme omhandler grundlæggende den måde vi ser os selv på og tænker om os selv. Selvværdsproblemer ligger altså dybt inde i os selv.

Lavt selvværd kan fremstå som et diffust begreb, men det handler om selvaccept, selvrespekt, kærlighed til sig selv, selvforståelse, omsorg for sig selv m.m. Det handler både om vores egen selvopfattelse og hvad vi tror andre tænker om os. Selvværd handler i bund og grund om, hvordan vi har det med os selv – vores forventninger til os selv og forventninger til andre mennesker. Derfor afhænger vores selvværd i høj grad af den måde, hvorpå vi ser os selv. Det afhænger af, om vi kan være realistiske m.h.t. os selv og andre mennesker. Folk med selvværdsproblemer er ofte ikke realistiske og har en hård bedømmelse af sig selv.

Kernen i lavt selvværd og selvværdsproblemer

Lavt selvværd bevæger sig i de centrale overbevisninger man har udviklet om sig selv – hvilken type person man er eller hvordan man er som menneske. Disse overbevisninger er ubevidste, og ligger så dybt i én at de tages som en selvfølge og som sandheden om ens person.

Disse overbevisninger medfører en generel følelse af ikke at være god nok og giver derved sælvværdsproblemer. De udgør så at sige et kerneelement i ens identitet. Om man udvikler negative overbevisninger om sig selv skyldes mange faktorer.

Det kan fx omhandle oplevelser fra barndommen omkring

 • Manglende støtte, omsorg og kærlighed
 • Udeblivelse af gode ting (værdsættelse, varme, interesse m.m.).
 • For stort ansvar for tidligt.
 • Oplevelse af at være den underlige (eller det sorte får) i familien.
 • Tilhøre en familie eller social gruppe, som er udsat for at andre tager afstand – diskriminering.
 • Oplevelser af at være uden for / mobning.
 • Oplevelser af at ikke kunne leve op til forældres eller andre vigtige personers krav og standarter.
 • Systematisk afstraffelse, nedgørelser, afvisninger, fysisk eller psykisk mishandling.
Selvværdsproblemer med kvinde der holder om lille pige med lavt selvværd

Det kan også omhandle begivenheder senere i livet så som

 • Mobning på arbejdspladsen.
 • Udsættelse for traumatiske begivenheder (f.eks. død, skilsmisse, vold m.m.
 • Vedvarende stress
 • Indgåelse i problematiske parforhold (f.eks. med misbrugsproblematik)
 • I det hele taget konfrontationer, som i væsentlig grad svækker ens tiltro til sig selv og verdenen

Har man noget af ovenstående eller tilsvarende kan det medføre, at man udvikler et lavt selvværd. Gennem terapi ,

Denne træning, som hovedsagligt er inspireret af kognitiv adfærdsterapi, har fokus på ens selvopfattelse, og der arbejdes direkte med problemerne og særligt med de måder, hvorpå vi tænker, føler og handler.