Behandling

Mange plages af psykiske problemer, der på den ene eller anden måde forringer deres livskvalitet. Desværre går mange alene med deres problemer uden at få gjort noget ved dem, fordi psykisk problematik til dels stadig er tabubelagt.

Konsekvensen er ofte, at man isolerer sig eller har vanskeligt ved at styre sine følelser, og udvikler mindreværd og frygt for at møde omverdenen. Psykiske vanskeligheder kan føre til ensomhed, uarbejdsdygtighed eller at man på anden vis ikke får det ud af livet,som man kunne.

Jeg arbejder ofte med terapiforløb af kortere varighed og tilpasser terapien den enkeltes problem, men jeg har også klienter i længerevarende forløb. Jeg arbejder primært ud fra et kognitivt og et psykodynamisk grundlag med systemiske og eksistentielle vinkler, hvor det giver mening.

Jeg tager udgangspunkt i de aktuelle problemer set i sammenhæng med klientens livshistorie. Først arbejdes med at få dagligdagen og selvoplevelsen til at fungere mere optimalt, hvorefter man kan koncentrere terapien om de dybereliggende årsager til problemerne.

Oversigt over behandlinger